Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tổ chức Lễ Thọ Cấp Tấn năm 2015

Vào lúc 5g30′ sáng ngày 7.3. Ất Mùi (25.4.2015), Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đã tổ chức lễ thọ cấp Tấn cho 15 Huynh Trưởng đang sinh tại các Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận, Gia Định, Đồng Nai, Khánh Hòa, Thừa Thiên, Lâm Đồng, Quảng Nam 2 (Quảng Tín)…

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tổ chức Lễ Thọ Cấp Tấn năm 2014

…Huynh Trưởng tân thăng cấp Tấn sẽ đóng góp cho tổ chức ngày càng vững mạnh, các Huynh Trưởng phải sống trọn vẹn với lời phát nguyện của mình. Các Phật Tử sinh ra làm người rất khó, gặp Phật Pháp và đi với GĐPT càng khó hơn; do đó mỗi anh chị em phải tinh tấn tu học, xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình do GĐPT giao phó…

Truy thăng cấp Tấn Cố Huynh Trưởng Tâm Trí NGUYỄN THÁI CƯỜNG

Vào ngày 21.12.2012, Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng được sự ủy nhiệm của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội) đã tổ chức lễ truy thăng cấp Tấn cho Cố Huynh Trưởng Tâm Trí – Nguyễn Thái Cường vị pháp thiêu thân ngày 19.9. Nhâm Thìn tại Trại Trường Gia Đình Phật Tử Việt Nam…