Browsing: đại hội huynh trưởng gdpt miền tố liên

Đại Hội GĐPT
0

Từ ngày 31.8.2013 đến ngày 2.9.2013, tại chùa Linh Mụ, Stone Mountain, Tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ đã diễn ra Đại Hội Huynh Trưởng kỳ V GĐPTVN tại Miền Tố Liên, Hoa Kỳ. Đồng thời với Đại Hội, nhiều Phật sự khác cũng được tổ chức một cách mỹ mãn: Hiệp Kỵ toàn Miền, Lễ Ra Mắt GĐPT Linh Mụ (trú xứ sở tại), Lễ Thọ Cấp Huynh Trưởng và cả một chương trình văn nghệ chào mừng Đại Hội…