Chúc từ của Gia Đình Phật Tử trong lễ khai mạc Đại Hội Thống Nhất Phật Giáo toàn quốc năm 1951

Để kỷ niệm ngày lịch sử hôm nay, chúng con xin dâng Quý vị một bó hoa mà chúng con mệnh danh là bó hoa Thống Nhất, và một bài hát mà Gia Đình chúng con vừa mới đặt tặng cho Hội Nghị, nhan đề là: “PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT”…