Ảo thuật – Trò 9: Đoán bút màu

Bạn lấy các cây bút sáp màu ra cho khán giả xem và đưa cho khán giả, sau đó nói với khán giả rằng khi tôi quay lưng lại bạn hãy chọn ra 1 cây sáp màu bất kỳ đưa cho tôi, số còn lại bạn giấu đi đừng để tôi nhìn thấy. Sau đó vẫn tư thế giữ bút sau lưng các bạn quay người lại và nói cho khán giả biết đó là màu gì!…