GĐPTVN Trên Thế Giới cứu trợ nạn nhân động đất Nepal – Bản tin số 2

Từng món quà của các gia đình nạn nhân, từng chiếc bao thư mang theo thông điệp của Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, bức điện văn của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, và phần tịnh tài trị giá 70USD chia sẻ cùng những gia cảnh gian truân…

GĐPTVN Trên Thế Giới cứu trợ nạn nhân động đất Nepal – Bản tin số 1

Sau 1 tháng chuẩn bị, tìm phương án khả thi cho chuyến cứu trợ, ngày 7/7/2015, lúc 10g00, toàn Phái Đoàn vân tập tại Tu Viện Quảng Đức để kiểm tra hành trang, phân bổ hành lý, họp đoàn cứu trợ và cử hành nghi thức lễ Phật, lễ Tổ trước khi lên đường…