Browsing: đồng quang

Vườn thơ
0

Thuở xưa khi cuộc chiến tàn
Vầng trăng mười sáu thênh thang dưới trời
Gió đưa thế sự đầy vơi
Thuyền xa bến củ không lời từ ly
Cúi chào đất mẹ ra đi
Sau lưng bỏ lại Đồng Di sông Truồi…