Browsing: sông truồi

Vườn thơ
0

Nỗi buồn đọng kín tâm tư
Thu rơi vàng úa, nghe như lỡ làng
Nhớ ngày xưa, nắng Đồng Quang
Hoa cười trong gió mây ngàn dệt thơ
Tóc huyền sợi nhỏ ươm mơ
Đường quê nhịp bước, trông chờ tiếng ve…

Vườn thơ
0

Thuở xưa khi cuộc chiến tàn
Vầng trăng mười sáu thênh thang dưới trời
Gió đưa thế sự đầy vơi
Thuyền xa bến củ không lời từ ly
Cúi chào đất mẹ ra đi
Sau lưng bỏ lại Đồng Di sông Truồi…