Phật Giáo – Lịch sử, Xã hội, Con người – Bài 1: Đức Phật và các vị vua

Rất sớm, và cũng có thể là quá sớm, mối quan hệ giữa một con người đáng kính là Đức Phật và tầng lớp vương quyền đã được xác định thật dứt khoát…