Phật Giáo – Lịch sử, Xã hội, Con người – Bài 1: Đức Phật và các vị vua

Rất sớm, và cũng có thể là quá sớm, mối quan hệ giữa một con người đáng kính là Đức Phật và tầng lớp vương quyền đã được xác định thật dứt khoát…

Lý tưởng Giác Ngộ của con người

Một người Phật Giáo mỗi khi nghĩ đến Phật Giáo thì điều trước nhất hiện lên trong tâm trí của người ấy là Đức Phật. Và cũng lạ, một người không phải là Phật Giáo, [khi nghe nói đến Phật Giáo] thì điều trước tiên mà người này nghĩ đến cũng là Đức Phật…

Cuộc sống của chúng ta thật quý giá

Nếu so sánh con số dân chúng sinh sống trong các thành phố đông đảo nhất với con số sinh vật trong một khu rừng (côn trùng, sâu bọ và vô số các sinh vật khác trong lòng đất mà chúng ta không trông thấy được) hoặc với hàng tỷ sinh vật trong đại dương, thì tỷ lệ con người quả chẳng có nghĩa lý gì. Được làm người là cả một sự quý hiếm vô ngần!…

Dân khí suy đồi và trách nhiệm con người

“Dân khí nước ta bị suy giảm quá tệ… Khiếp sợ quen thói, nghe và thấy chật hẹp, tai như điếc, mắt dường mù…
Người dưới phải làm điều đê tiện mà không biết hổ, phải chịu sự ô nhục mà không biết thẹn…”
(Phan Bội Châu – Bức thư viết bằng máu và nước mắt từ đảo Lưu Cầu)…