Browsing: dừng lại

Chuyện đạo
0

Hít vào, thở ra là Thiền.
Vợ chồng hài hòa là Thiền.
Ngồi nán lại ngắm con ngủ là Thiền.
Vợ chồng thương nhau đứt ruột, có lỗi mà “giả đò ngó lơ” cũng là Thiền…