Luộc rau có dễ không?

Luộc rau tưởng là công việc đơn giản nhất trên đời nhưng cũng đòi hỏi người thực hiện phải hiểu biết để luộc rau sao cho ngon mắt và giữ được đầy đủ chất dinh dưỡng. Đôi khi, bạn sai lầm nghiêm trọng trong việc luộc rau và sử dụng rau luộc…