Đạo Phong – Giáo Phong – Gia Phong

Mặt trời không xin phép ai để được soi sáng ban ngày, và mặt trăng cũng không xin ai để được quyền chiếu sáng ban đêm cả… Vậy nên, Đạo Phong, Giáo Phong, Gia Phong cũng không cần phải xin ai để được công nhận mà lẽ hiển nhiên nó vẫn tồn tại…