Kinh Kim Cang – Phần 1: Giới thiệu đề kinh (Tu học bậc Lực GĐPT) – GTS Thích Nhuận Châu

Bài giảng GIỚI THIỆU KINH KIM CANG (dành cho chương trình tu học Huynh Trưởng bậc Lực GĐPT) do TT. Giáo Thọ Sư Thích Nhuận Châu thuyết giảng trực tuyến từ lúc 03g30′ ngày 18/6/2017 trên hệ thống Paltalk Messenger và Youtube…