Hướng dẫn thực hiện luận văn (trong Gia Đình Phật Tử) – Giảng sư Thích Nhuận Châu

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬN VĂN TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ. Giảng sư Thích Nhuận Châu thuyết giảng cho Trại sinh Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng VẠN HẠNH VIII/T.Ư – GĐPTVN (Kỳ học giai đoạn 3 – 13.11.2022, tại chùa Vạn Thông, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)…

Ý niệm đản sinh của Đức Phật qua kinh Phổ Diệu – Việt dịch: Thích Nhuận Châu

Có thể nói rằng kinh Phổ diệu hàm chứa nội dung mô tả cuộc đời đức Phật được ghi chép trải qua vài thế kỷ của hai giai đoạn Phật giáo bộ phái và Phật giáo phát triển. Một nguồn rất quan trọng về đạo Phật cổ xưa chính là ở đây…

Tổng quan về Du-già Hành Tông – Việt dịch: Thích Nhuận Châu

Du-già Hành Tông là một trong hai Tông phái Đại Thừa Phật Giáo Ấn Độ. Sự sáng lập Tông phái này được quy cho hai anh em ngài Vô Trước và Thế Thân. Nhưng giáo lý và học thuyết căn bản của Tông này đã được lưu hành ít nhất là một thế kỷ trước đó…

Biện Phá “Lăng Nghiêm Bách Ngụy”

Lăng Nghiêm Bách ngụy là tác phẩm của Lữ Trừng cho rằng Kinh Thủ-lăng-nghiêm thuộc loại ngụy kinh. Than ôi! Thời mạt pháp, ma mạnh pháp yếu, đúng sai đảo lộn, che mắt trời người, lấy tà làm chánh, phá hoại chánh pháp…

Thế nào là Phật Pháp

Đức Phật dạy rằng đức tướng trí tuệ giác ngộ viên mãn nầy tất cả chúng sinh đều tự có đủ. Kinh Viên Giác nói rằng “Tất cả chúng sinh vốn đã thành Phật từ lâu nay rồi.” và Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tất cả chúng sinh đều có sẵn đức tướng trí huệ Như Lai.” Nói cách khác, về bản tánh, mọi chúng sinh đều bình đẳng với Chư Phật, không chút sai biệt…

Pháp Thoại của Thượng Tọa Thích Nhuận Châu trong Tuần Lễ Huân Tu Cúng Dường Phật Đản PL.2564 – GĐPTVN

Pháp Thoại của Thượng Tọa Thích Nhuận Châu trong Tuần Lễ Huân Tu Cúng Dường Phật Đản PL.2564 – Gia Đình Phật Tử Việt Nam (truyền tải trực tuyến đêm mùng Mười tháng Tư năm Canh Tý – 2/5/2020)…

Nhập Trung Quán Luận (Tu học bậc Lực GĐPT) – Diễn giảng: GTS Thích Nhuận Châu

Thượng Tọa Giáo Thọ Sư Thích Nhuận Châu thuyết giảng tại Khóa Tu Học Huynh Trưởng Bậc Lực Gia Đình Phật Tử Việt Nam ngày 20 tháng 10 năm 2019 tại Thiền Viện Tuệ Quang, quận Thủ Đức, Sài Gòn…

Nhập Trung Quán Luận – Phần 1 (Tu học bậc Lực GĐPT) – Biên dịch: TT. Thích Nhuận Châu

Trong các bộ kinh Đại Thừa, Huynh Trưởng GĐPTVN đã hiểu rõ về Lục Độ, tức 6 Ba-la-mật. Nay tiến thêm một bước, Luận nầy sẽ giúp cho Huynh Trưởng GĐPT con đường thể nhập, tức thực hành chi tiết để sống đạo…

Kinh Duy Ma Cật – Dẫn nhập và Đại cương (Tu học bậc Lực GĐPT) – GTS Thích Nhuận Châu

KINH DUY MA CẬT – Dẫn nhập và Đại cương. Giáo Thọ Sư Thích Nhuận Châu giảng cho Huynh Trưởng học viên bậc Lực GĐPT tại Trung Tâm Tu Học Huynh Trưởng Bậc Lực GĐPT Miền Khuông Việt (năm 2018)…

Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Nhập Pháp Giới: Thiện Tài Đồng Tử cầu học 53 Thiện Tri Thức (Tu học bậc Lực GĐPT) – GTS Thích Nhuận Châu

KINH HOA NGHIÊM – Phẩm Nhập Pháp Giới: Thiện Tài Đồng Tử cầu học 53 Thiện Tri Thức. Giáo Thọ Sư Thích Nhuận Châu giảng cho Huynh Trưởng học viên bậc Lực GĐPT Miền Khánh Hòa tại chùa Long Thọ – Long Khánh, Đồng Nai năm 2018…

Tư tưởng Tịnh Độ trong Kinh Duy Ma Cật (Tu học bậc Lực GĐPT) – GTS Thích Nhuận Châu

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ TRONG KINH DUY MA CẬT – Giáo Thọ Sư Thích Nhuận Châu giảng cho Huynh Trưởng Học Viên bậc Lực GĐPTVN tại Trung Tâm Tu Học Huynh Trưởng Bậc Lực Miền Khuông Việt năm 2018…

Nhập Bồ-đề hành luận – Phần 2 (Tu học bậc Định GĐPT năm thứ 3)

NHẬP BỒ-ĐỀ HÀNH LUẬN (Bodhicāryāvatāra)
Nguyên tác Phạn văn của Tịch Thiên (Śāntideva)
Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch Việt.
Tài liệu tu học bậc Định GĐPTVN – TT. Thích Nhuận Châu biên soạn…