Hoa sen mọc trên đá

Nếu ai có dịp về Liên Hoa chúng tôi xin hãy ghé thăm, từ ngọn đồi ấy có một cội bồ đề đã cắm sâu vào đá, lấy đá làm chỗ dựa mà vươn lên. Nó phải chăng là lý tưởng Huynh Trưởng áo lam của các anh chị đã được trui rèn qua thử thách mà có được.