Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Nguyên Phương HOÀNG TRỌNG CANG (Nhạc sĩ Hoàng Cang)

Là Huynh Trưởng thành đạt với xã hội bên ngoài nhưng cả đời anh, lúc nào anh cũng nghĩ đến các em và hy sinh cho Gia Đình Phật Tử. Anh là tác giả của nhiều bài hát sinh hoạt mà tất cả anh chị em chúng ta hát hàng tuần…

Di bút nhạc viết tay trên giấy lịch block của Cố HTr – Nhạc Sỹ Hoàng Cang

Nhìn món quà quá ư kỳ công nên trở thành quý giá, chúng tôi không ai cầm được nước mắt tuy lúc bấy giờ tôi chưa biết đó là chữ anh viết, khuông nhạc anh kẻ, note nhạc anh điền hay anh nhờ con, cháu viết. Có điều rõ ràng là 28 bản nhạc và nhất là cái phong bì đặc biệt gói trọn 28 bản nhạc đó đã dung chứa tình cảm dạt dào anh dành cho GĐPT Xuyên Mộc (hay cho cả GĐPTVN?)…

♫ Bốn Phương Chim Về – Nhạc tưởng niệm Cố Huynh Trưởng nhạc sỹ Nguyên Phương HOÀNG CANG

BỐN PHƯƠNG CHIM VỀ
Tưởng niệm Huynh Trưởng – Nhạc sỹ Hoàng Cang
Nhạc & lời: Đức Quảng
Nguồn: www.gdptvietnam.com

Khấp báo Lam Viên: Huynh Trưởng – Nhạc sỹ Hoàng Cang đã từ trần!

Anh là tác giả của nhiều nhạc phẩm GĐPT và Phật Giáo rất quen thuộc đối với anh chị em Huynh Trưởng, Đoàn Sinh chúng ta như: Đoàn Liên Hương; Chim Bốn Phương; Sen Non; Dòng Anoma; Xuất Gia; Mục Kiền Liên; Đạo và Đời; Kết Hoa Dâng Mẹ; Mừng Xuân; Ánh Sáng Lại Về; Mưa Đông v.v…