Browsing: huynh trưởng già

Đặc biệt Tết Nguyên Đán
0

Khuya giao thừa, sáng mồng một tết cúng Phật và Tổ Tiên, thắp lên nén tâm hương hướng về các đấng giác ngộ, chân linh Thánh Tử Đạo, các bậc tiền nhân Gia Trưởng, Huynh Trưởng GĐPTVN, đệ tử chân thành sám hối, tội chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, nhận chân được niềm vui an lạc có ngay trong hiện tại nhiệm mầu…