Một dân tộc xấu số – Bài học cho nhiều dân tộc khác

Trên thế giới đã có nhiều dân tộc không còn có mặt trên địa cầu này nữa. Họ bị đồng hóa. Đã có những nền văn hóa lẫy lừng dần dà phai nhạt đi rồi biến mất. Dấu tích chỉ còn thấy trong một số viện bảo tàng. Dân tộc Chàm ở miền Nam Trung Phần nước ta là một thí dụ…

Tạ ơn và tạ lỗi – Sự thật và huyền thoại

Lịch sử, nhất lại là lịch sử xa xưa, phần lớn là một sự pha trộn của nhiều chuyện có thật và không có thật, của những sự thật (Truths) và những huyền thoại (Myths). Ngày Lễ Tạ Ơn cũng không phải là một ngoại lệ…

Chuseok – Lễ tạ ơn – Tết Trung Thu của người Triều Tiên?

Cũng giống như Việt Nam và các quốc gia Á Đông chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, ngày lễ Chuseok (Trung Thu) ở Triều Tiên cũng diễn ra vào ngày rằm tháng 8 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, trong quá trình giao thoa văn hóa, mỗi quốc gia dựa trên những điều kiện địa lý, lịch sử và văn hóa khác biệt, đều chỉ mượn chiếc bình hình thức để thay vào đó những men rượu riêng…