Browsing: lương khoan

Công án - Giai thoại
0

Phương pháp giáo học của Thiền tông có lúc phải đương đầu với gậy, hét; có lúc hỏi vặn ngược lại; có lúc nói có nói không, không nhất định; có lúc dạy ngầm rất hàm súc. Tóm lại, sự giáo dục của Thiền, không có nói phá mới là toàn bộ tự kỷ…