Browsing: nghe kinh

Trại văn chương
0

Với tính chất gợi hình trong thi ca, mà từ ngữ “nghe kinh” đã được dùng theo ngả nhân cách hóa và trở thành một văn liệu Phật học sinh động: Ở đây, trong khung cảnh trang nghiêm, thanh tịnh, không chỉ có con người mà cả các loài vật khác cũng cùng được nghe kinh…