Dã Lan Nguyễn Đức Dụ – Người viết Gia Phả lớn nhất nước Việt

“Gần cả đời mình để chuyên tâm miệt mài cho việc sưu tầm, biên soạn gia phả các dòng họ ở Việt Nam. Công việc xứng đáng được gọi là vấn tổ tầm tông cho tiền đồ của dân tộc. Thật vậy, cho đến nay có lẽ cũng mới chỉ có cụ Dã Lan Nguyễn Đức Dụ dành hàng chục năm trời cho sự nghiệp gia phả học Việt Nam”. (Á Nam – Trần Tuấn Khải)…