Bậc Chân Cứng: Nhóm lửa – Nấu nước – Pha trà – Rửa chén, ly, tách

A. NHÓM LỬA : 1.  Chuẩn bị : –   Than, củi đã chẻ, đồ mồi ( giấy, lá khô, củi vụn…) hột quẹt, đèn cầy hay đèn dầu, soong nồi sử dụng. –   Khơi bếp ( nếu là bếp củi ), 3 cục đá hoặc gạch để làm bếp, đồ che chắn gió. 2.  Thực hiện : –   Trừ trường hợp được sử dụng bếp dầu hay bếp ga, khi đi trại em không thể xem thường việc nhóm lửa, đặc biệt là khi…