Nỗi niềm Sen Trắng – Trang Nhà

Hiện tượng vô cảm trước những bức xúc, chỉ muốn cầu an thân cho chính mình, cho gia đình mình, cho đến khi sức cùng lực kiệt mới dám tỏ bày chút chánh kiến như là một bản sám hối văn hầu vực lại chút uy tín mà một thời tuổi trẻ mình có được, sự kiện nầy làm cho người có chánh kiến càng thêm xót xa!…