Bố thí Pháp

Đa số các Phật Tử thường chú trọng về vật thí, mà quên đi phần pháp thí trong khi giúp nhau làm việc thiện. Giả sử khi có thiên tai, dịch bệnh, mỗi phần quà được trao cho người nhận, chỉ dăm ký gạo, vài thùng mì gói, một ít quần áo hoặc tiền v.v… thì liệu giúp họ được bao lâu? Rồi đói lại hoàn đói; nghèo khổ, thiếu thốn, đau đớn, bệnh tật tuy có được phần nào an ủi nhưng khổ vẫn hoàn khổ…