Browsing: phúc đáp

Lịch sử (tham cứu)
0

Tổ chức chúng ta trên dưới một lòng, đoàn kết gắn bó trung thành với lý tưởng GĐPTVN là “Đào luyện Thanh Thiếu Đồng Niên thành Phật Tử chơn chánh; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”. Dù khó khăn đến đâu, toàn thể Lam Viên GĐPT Quảng Nam 1 ra sức giữ gìn lý tưởng và thực hiện SỨ MẠNG GIÁO DỤC PHI CHÁNH TRỊ mà mình đã nhiều lần phát tâm lập nguyện…