Browsing: trung ương

Lịch sử (tham cứu)
0

Tổ chức chúng ta trên dưới một lòng, đoàn kết gắn bó trung thành với lý tưởng GĐPTVN là “Đào luyện Thanh Thiếu Đồng Niên thành Phật Tử chơn chánh; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”. Dù khó khăn đến đâu, toàn thể Lam Viên GĐPT Quảng Nam 1 ra sức giữ gìn lý tưởng và thực hiện SỨ MẠNG GIÁO DỤC PHI CHÁNH TRỊ mà mình đã nhiều lần phát tâm lập nguyện…

Sự kiện GĐPT
0

Chiều và đêm 22/5/2013 (13.4.ÂL Quý Tỵ, nhân chuyến về tham dự Lễ Tưởng Niệm 50 năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam tại chùa Phật Ân tại Long Thành, Đồng Nai (trú xứ Hòa Thượng Thích Minh Tâm – Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn GĐPTVN), Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội) đã thu xếp thời gian trước khi cử hành lễ để thăm Trại Tưởng Niệm Pháp Nạn của các đơn vị GĐPT trực thuộc Ban Hướng Dẫn Biên Hòa…