Công nghệ có thể cải thiện an toàn dùng thuốc như thế nào?

Sai sót liên quan đến thuốc là phổ biến ở môi trường bệnh viện và điều này thường có hại cho bệnh nhân. Sai sót có thể xảy ra ở bất cứ giai đoạn nào, phần hành nào của quy trình cấp phát và dùng thuốc; và trong các sai sót nghiêm trọng về thuốc thì khoảng 1/3 xảy ra trong quá trình dùng thuốc…