Động vật nào giống đực sinh con?

Trong thế giới động vật, ít nhất có một loài đi ngược lại quy luật thông thường, trong đó các “Adam” mới là “mẫu nghi thiên hạ” – giống đực trực tiếp mang thai rồi sinh con. Đó là cá ngựa biển, còn gọi là hải mã.