Nhị Thập Tứ Hiếu: Lấy sữa hươu phụng dưỡng cha mẹ (Lộc nhũ phụng thân)

Hiếu thuận lo toan khó nhọc tâm
Thân người da thú sợ săn lầm
Rừng sâu lấy sữa nuôi cha mẹ
Tri hiếu gia bần nghĩa cử thâm
Đàm Tử danh xưng đời mến tặng
Tâm từ ruộng phước chốn ương mầm…