“Phong thủy” xấu không thể hại được người tốt

Việc tốt hay xấu đến với ta không thể do phong thủy quyết định mà chính tư tưởng và hành vi thiện ác của mình mới là nguyên nhân quan trọng. Vì thế mới có câu “Đức năng thắng số”. Dù có chọn các thầy “cao thủ”, kiếm phong thủy cho nhà cửa thật tốt chăng nữa mà tâm xấu ác thì Phong thủy cũng chả giúp được gì…