Browsing: thanh tịnh địa

Vườn thơ
0

Mái chùa hội tụ hồn thiêng
Âm linh sông núi giữ yên đất trời
Tiếc vì gió thổi hoa rơi
Vùng thanh tinh địa ma trơi hiện về
Đêm dài phủ kín tình quê
Bao giờ tỏ ánh trăng thề năm xưa…