Ngọn lửa Thích Quảng Hương tại chợ Bến Thành – Sài Gòn ngày 5.10.1963

Ngọn lửa Quảng Hương chứng tỏ cho thế giới thấy rằng vấn đề Phật Giáo Việt Nam vẫn còn đó nguyên vẹn và đồng thời vô hiệu hóa tất cả những hình thái giả trang của chính quyền. Những giả trang nhằm đánh lừa dư luận quốc tế, gây cảm tưởng là cuộc tranh đấu của Phật Giáo Đồ tại Việt Nam đã kết liễu…

Tiểu sử Thánh Tử Đạo: Đại Đức Thích Quảng Hương

Vì thấy Phật Giáo gặp đại nạn nên Đại Đức phát nguyện tự thiêu vào lúc 12 giờ 25’ ngày 5/10/1963, tại bùng binh chợ Bến Thành Sài gòn để tranh thủ cho 5 nguyện vọng chân chính của Phật Giáo Việt Nam…