Hồ sơ Pháp Nạn: Các văn kiện trước cuộc tuyệt thực – biểu tình 30.5.1963

Trước cuộc biểu tình với hàng vạn Phật Tử tham gia diễn ra hồi 9 giờ ngày 30.5.1963 và tiếp đó là một cuộc tuyệt thực 24 giờ của Tăng Ni, Tín Đồ Phật Giáo hầu hết các Tỉnh Hội, Khuôn Hội, chùa chiền, tự viện khắp lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, Hòa Thượng Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam đã gởi một điện tín cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm và một Diễn Từ cho Phật Giáo Đồ…

Húy nhật & tưởng niệm đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN

Sáng ngày 22 tháng giêng âm lịch Quý Tỵ (03.03.2013), tại Thiền Viện Vạn Hạnh – số 750 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Việt Nam – Môn đồ pháp phái Tổ đình Tường Vân (Huế) cùng chư tôn túc Tăng-già Thiền Viện Vạn Hạnh đã trang trọng tổ chức húy nhật, tưởng niệm đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN…

Tưởng Nguyện Húy Nhật Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – 22.1.ÂL Quý Tỵ (3.3.2013)

BAN QUẢN THỦ THƯ VIỆN, BAN BIÊN TẬP, CỘNG TÁC VIÊN & ĐỘC GIẢ
THƯ VIỆN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ ONLINE
TÂM THÀNH TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH
CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG ĐỆ NHẤT TĂNG THỐNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Tiểu sử Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN – Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết

“Tôi thấy tôi sức khỏe đã kém nhiều, tôi khuyên các Tăng Ni, Phật Tử cố gắng lo việc tu hành để báo đáp công ơn Tam Bảo, thương mến và đoàn kết với nhau để xây dựng Giáo Hội và góp phần vào nền hòa bình dân tộc”. (Di ngôn của Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống).