Một số thuật ngữ (tiếng Anh) dùng trong bộ môn ảo thuật

Tuy anh chị em Đoàn Viên GĐPT không học ảo thuật với mục đích hành nghề chuyên nghiệp hay kiếm sống, nhưng những kiến thức căn bản nhất định về một bộ môn nhất định là rất cần thiết khi chúng ta cần nghiên cứu, tham khảo tài liệu để nâng cao kỹ năng. Thiết nghỉ bài viết nhỏ này sẽ có ích cho quý anh chị em…