Browsing: trò 4

Ảo thuật
0

Bạn lấy miếng giấy gấp lại, sau đó xỏ sợi dây qua và dùng chiếc kéo cắt đứt ngang miếng giấy có sợi dây bên trong. Bằng một vài động tác phù phép, bạn gỡ cuộn giấy ra… và thật ngạc nhiên! Sợi dây không đứt!…