Browsing: trò 8

Ảo thuật
1

Trò ảo thuật này nên được dùng để diễn trên sân khấu. Anh chị em dùng nó xen kẻ vào một chương trình văn nghệ sân khấu có lẽ sẽ rất hay. Thông thường những trò ảo thuật nào có sự tham gia biểu diễn của khán giả thì sẽ gây cho người xem ấn tượng mạnh. Trò này sẽ được biểu diễn với sự tham gia của khá nhiều khán giả nên sẽ gây “shock” hơn…