108 bức tranh cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Bộ truyện tranh cuộc đời Đức Phật Thích Ca gồm 108 hình này chúng tôi sưu tập được trên mạng internet nhưng rất tiếc dù đã cố hết sức vẫn không tìm ra được tác giả, nguồn gốc. Vì lý do cúng dường Pháp Thí, đem lợi lạc đến quần sanh, chúng tôi chuyển bản thành file PDF để bạn đọc tiện download về dùng…

Bô sưu tập ảnh: Cuộc đời Đức Phật Thích Ca (bộ 108 hình)

Bộ truyện tranh cuộc đời Đức Phật Thích Ca (108 hình) – Tác giả: Khuyết danh…