Nhân duyên Đức Phật quở trách 2 vị đệ tử thần thông đệ nhất

Đức Phật không khuyến khích các đệ tử tu luyện thần thông; đôi khi, Ngài còn khiển trách những ai tùy tiện sử dụng thần thông khi không cần thiết. Thần thông là kết quả tự nhiên sau một quá trình dụng công tu tập, nhưng thần thông, trừ Lậu Tận Thông, không đưa hành giả đến sự an lạc giải thoát…

Một cuộc đời – Một vầng nhật nguyệt

Đệ tử xin sám hối với Đức Phật – vì đệ tử đã dám dùng trí óc phàm phu, tăm tối; đôi mắt nhiều mây mờ, cát bụi; tâm hồn, cảm xúc thế tình; ngôn ngữ, văn chương hạn hẹp, chập chờn khói sương khái niệm để viết về hành trạng của một hiện thân siêu việt…

108 bức tranh cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Bộ truyện tranh cuộc đời Đức Phật Thích Ca gồm 108 hình này chúng tôi sưu tập được trên mạng internet nhưng rất tiếc dù đã cố hết sức vẫn không tìm ra được tác giả, nguồn gốc. Vì lý do cúng dường Pháp Thí, đem lợi lạc đến quần sanh, chúng tôi chuyển bản thành file PDF để bạn đọc tiện download về dùng…

Đức Phật là ai?

Ngài mở mắt ra, trông thấy sao mai vừa mọc trên bầu trời và Ngài hiểu ra rằng mình đã tìm ra cái chưa bao giờ mất, dù là đối với Ngài hay bất cứ một người nào khác trên thế gian này. Vì vậy không có gì để chứng đắc, không có gì để tìm kiếm nữa…

Hình ảnh lịch sử Đức Phật theo truyền thuyết Phật Giáo Bắc Tông

Đản sanh Ca-tỳ-la.
Thành đạo Ma-kiệt-đà.
Thuyết pháp Ba-la-nại.
Nhập diệt Câu-thi-la…
Hình ảnh lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo truyền thuyết của Phật Giáo Bắc Tông…

Cuộc đời đức Phật Thích Ca (Truyện thơ)

Nơi vùng Hy Mã Lạp Sơn
Tuyết giăng núi biếc, mây vờn đỉnh cao
Ven sườn phong cảnh đẹp sao
Bềnh bồng sương gió, dạt dào nắng mưa
Ngay miền Bắc Ấn Độ xưa
Có vương quốc nhỏ nên thơ vô cùng…

Sự kiện Bồ-tát đản sanh trong Kinh Tạng Nikāya

Hiếm thay sanh được làm người!
Hiếm thay sống được một đời lành trong!
Hiếm thay nghe Pháp chánh tông!
Hiếm thay vị Phật trần hồng giáng sinh!…

Bô sưu tập ảnh: Cuộc đời Đức Phật Thích Ca (bộ 108 hình)

Bộ truyện tranh cuộc đời Đức Phật Thích Ca (108 hình) – Tác giả: Khuyết danh…