Câu chuyện nàng Tu-xà-đề & ngôi tháp gạch bên bờ sông

Đọc lại lần nữa dòng giới thiệu đầu tiên trên tấm biển ở tháp Sujātā hiện tại, đã cho thấy: Ngôi tháp gạch này được xây dựng để kỷ niệm nơi cư trú của nàng Sujātā, người con gái đã dâng cháo sữa cho Đức Phật (This brick stupa was constructed to commemorate the residence of Sujātā, the maiden who offered milk rice to Lord Buddha)…