Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN viếng di tích Thánh Tử Đạo tại Sài Gòn

Sáng ngày 17/5/2013 (nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Quý Tỵ) phái đoàn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN cùng với các Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định và Quảng Đức Sài – Gòn đã đến viếng các di tích giáo sử, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm chư Thánh Tử Đạo Phật Giáo Việt Nam tại Sài Gòn…