Bài diễn văn của Anh Võ Đình Cường với Gia Đình Phật Hóa Phổ Bắc Việt năm 1952

0

TVGĐPTKỷ niệm 70 năm danh xưng chính thức Gia Đình Phật Tử Việt Nam (1951-2021), Thư Viện GĐPT tiếp tục sưu lục, đăng tải lại thêm những bài diễn văn, huấn từ, đạo từ các kỳ đại hội, hội nghị liên quan đến Gia Đình Phật Hóa Phổ, Gia Đình Phật Tử từ thời kỳ hình thành đến giai đoạn hoán cải thành danh xưng chính thức GĐPTVN. Dưới đây là bài diễn văn của Huynh Trưởng Nguyên Hùng – Võ Đình Cường đọc ngày 12/9/1952, Phật lịch 2496 tại Hà Nội, trong cuộc họp Huynh Trưởng toàn thể Gia Đình Phật Hóa Phổ Bắc Việt, trước khi anh từ giã anh chị em trong chuyến viếng thăm Gia Đình Phật Hóa Phổ miền Bắc với tư cách Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN nhiệm kỳ đầu tiên của anh.

DIỄN VĂN
của Huynh Trưởng Nguyên Hùng – Võ Đình Cường
Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

Tại cuộc họp Huynh Trưởng toàn thể Gia Đình Phật Hóa Phổ Bắc Việt ngày 12/9/1952, Phật lịch 2496 tại Hà Nội, trước khi từ giã anh chị em trong chuyến viếng thăm Gia Đình Phật Hóa Phổ miền Bắc trong nhiệm kỳ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đầu tiên (1951-1953).

Cùng Ban Hướng Dẫn và toàn thể các Gia Trưởng, anh chị Đoàn Trưởng Gia Đình Phật Hóa Phổ Bắc Việt.

Trước khi về Huế, tôi thành thật có lời cảm tạ toàn thể Gia Đình Phật Hóa Phổ Bắc Việt đã tiếp đón tôi một cách sốt sắng nồng hậu làm cho tôi cảm xúc vô cùng. Tôi chắc những kỷ niệm đẹp đẽ mà tôi đã thu lượm được ở Gia Đình Bắc Việt khó mà phai mờ trong ký ức của tôi được.

Tôi rất tiếc không có thì giờ ở lại với anh chị em lâu hơn nữa, để giúp anh chị em sắp đặt cho hoàn hảo phong trào Gia Đình Phật Hóa Phổ Bắc Việt. Vì thế tôi xin để lại mấy ý kiến, mong toàn thể anh chị em đem ra làm đầu đề nghiên cứu và nếu xét cần, đem ra thi hành để Gia Đình toàn quốc của chúng ta được thống nhất từ ý chí đến hành động, từ tinh thần cho đến hình thức.

1. Cải tổ lại Ban Hướng Dẫn Tổng Hội: Từ trước đến nay Ban Hướng Dẫn chỉ có tên mà không có thực, vì một số Ban Viên đã vắng mặt; cho nên một mình Anh Nhã – Trưởng Ban, dù có tài năng và thiện chí bao nhiêu, cũng khó mà xúc tiến công việc. Tình trạng ấy cần phải chấm dứt, để cải tổ lại cho hoàn bị hơn.

Theo thể thức chung của Đại Gia Đình chúng ta thì anh Trưởng Ban Hướng Dẫn do Tổng Hội giới thiệu để cho các Đại Biểu của các Gia Đình bầu. Tổng Hội có thể giới thiệu nhiều người; Đại Biểu của các Gia Đình lựa một người trong số ấy mà bầu. Sau khi được bầu, anh Trưởng Ban sẽ lựa người sung vào Ban Hướng Dẫn và chịu trách nhiệm với Tổng Hội. Nhưng muốn cho công việc được chu đáo và dễ dàng về sau, anh Trưởng Ban cũng nên hỏi ý kiến của toàn thể anh chị em Đại Biểu trước khi lựa người phụ giúp công việc cho mình.

Tôi thiết tha mong mỏi sự tham gia của các Bác Gia Trưởng và anh chị em Huynh Trưởng có khả năng vào Ban Hướng Dẫn Tổng Hội để sự điều động được dễ dàng và sự hướng dẫn được sáng suốt. Mong toàn thể anh chị em Phật Tử vì lý tưởng thiêng liêng cao cả của mình, lý tưởng dắt dẫn đàn em lên con đường sáng mà sốt sắng và mạnh mẽ, chung sức chung lòng, xiết chặt tay nhau dẫn đầu phong trào đầy hứa hẹn của Gia Đình Phật Hóa Phổ Bắc Việt.

2. Cố gắng mở những lớp Huấn Luyện Huynh Trưởng: Muốn phong trào được thống nhất, cần phải mở những Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng. Từ trước đến nay Ban Hướng Dẫn chưa có cơ duyên mở những trại huấn luyện, nên từ ý chí đến hành động và hình thức chưa được thống nhất trong mỗi Gia Đình. Vậy Ban Hướng Dẫn hãy gấp gấp tìm cách để thực hiện các lớp huấn luyện này, trong ấy chỉ cần độ vài ba chục anh chị em Đoàn Trưởng tham dự là đủ. Mục đích của nó là:

a) Gây tinh thần thân thiện và thống nhất.

b) Giải thích tinh thần, tổ chức và đường lối chung của Gia Đình Phật Tử và đường lối riêng của các ngành Phật Pháp, văn nghệ, chuyên môn. Nếu thì giờ eo hẹp thì chỉ mở trong một thời gian ngắn độ 3, 4 ngày cũng được. Nếu Ban Hướng Dẫn thiếu Huấn Luyện Viên thì biên thư để chúng tôi cử một vài người ra giúp việc; nhưng tôi chắc rằng không thiếu đâu.

3. Thống nhất hình thức: Tôi nhận thấy các Gia Đình chưa có những hình thức giống nhau. Từ cách ăn mặc cho đến cách tập đi đứng, mỗi Gia Đình đều theo mỗi cách riêng của mình. Sự sai biệt này rất có ảnh hưởng tai hại cho tinh thần thống nhất và làm các Đoàn Viên của các Gia Đình khó gần nhau. Nhất là các anh chị em Đoàn Trưởng, tôi thiết tha yêu cầu hãy mau mau có một bộ đồng phục để các em đã có đồng phục khỏi thấy xa lạ với các anh chị em Đoàn Trưởng.

4. Đổi danh hiệu Gia Đình Phật Hóa Phổ ra Gia Đình Phật Tử để được thống nhất với Trung, Nam. Điều này cũng không khó khăn gì, yêu cầu Hội làm đơn xin với Phủ Thủ Hiến đổi lại danh hiệu là được.

Những đề nghị trên này, tôi yêu cầu Ban Hướng Dẫn, sau khi nghiên cứu kỹ, hãy cố thực hiện cho được trong thời hạn từ nay đến hết Tết Dương Lịch.

Trước khi dứt lời, tôi xin đặt tất cả lòng tin tưởng của tôi vào thiện chí và khả năng của Ban Hướng Dẫn, các Bác Gia Trưởng và anh chị em Đoàn Trưởng của Gia Đình Phật Hóa Phổ Bắc Việt mà tôi rất kính yêu.

Ngày mai xán lạn của Gia Đình Phật Tử Bắc Việt đang hiện ở chân trời…

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 1952
VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.