Browsing: diễn văn

Pháp Hội GĐPT
0

Trong đất trời có bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, mùa xuân là tiết khởi đầu; trong trăm hạnh lành của con người, hạnh Hiếu được đề cao. Vì thế mà Hiếu là đạo, hiếu là hạnh, hiếu là Phật, hiếu là điều kiện thù thắng để đi vào Thánh đạo, mở cửa tuệ giác, chứng nhập Vô Thượng Bồ Đề…

Lịch sử (tham cứu)
0

Hơn ai hết, chúng tôi biết rằng anh chị em trong năm tuổi thứ 6 của Trang Nhà tới đây cũng sẽ lại tiếp tục nhiệt thành, trung kiên, hy sinh, cống hiến như vậy và hơn vậy, bởi những Huynh Trưởng GĐPT như họ vốn luôn tuân thủ ý thức tổ chức, kỷ luật nhằm kiên trì đeo đuổi thực hiện mục đích của GĐPT với một tinh thần kham nhẫn, hỷ xả; với một tâm hạnh lợi tha, quên mình vì người…

Lịch sử - Văn hóa thế giới
0

Để cho một xã hội được hòa bình, càng nhiều dân chúng trong xã hội đó phải được an lạc. Là những nhà lãnh đạo, chúng ta phải có trách nhiệm làm gương và khích lệ. Một hiền nhân đã từng nói, “Một tâm hồn quân bình rất cần để làm quân bình những tâm hồn mất quân bình của người khác.”…

Tranh đấu sử Phật Giáo Việt Nam
0

Là Phật tử hết lòng hộ pháp, dẫu trăm cay ngàn đắng vẫn không từ; Phận làm con vì đạo bỏ mình, càng áp bức lại càng thêm dũng khí.
Tinh thần ấy, thiêng liêng bất diệt, quyển vàng giáo sử lưu danh; Công đức kia, bồi đắp về sau, đạo hạnh nêu gương chói lọi.

Lịch sử (tham cứu)
0

Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới lần đầu tiên trong Lam sử trên 60 năm sinh hoạt, đây là một sự kiện cực kỳ trọng đại và nhiệm mầu. Trọng đại, bởi lẽ Gia Đình Phật Tử Việt Nam giờ đây không còn gò bó trong một quốc gia, châu lục nào, mà Sen Lam đã ngoi lên và nở ra trên toàn thế giới, bất cứ nơi đâu có cộng đồng người Việt…