Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới họp phiên bất thường

0

Sáng ngày 16/7/2014, tại Sài Gòn – Việt Nam, Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới đã tổ chức phiên họp bất thường nhằm bổ sung, điều chỉnh thành phần nhân sự, kiểm điểm những công tác tiên khởi của các Tiểu Ban trực thuộc và xác định trách nhiệm, hoạt động trong giai đoạn kế tiếp cho đến ngày kiến lập đạo tràng Pháp Hội.

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm Khối Điều Hành – Thường Trực và các Trưởng Tiểu Ban trực thuộc. Ngoài quý anh chị đang hiện diện tại Việt Nam tham dự trực tiếp tại phòng họp; các thành viên khác của Ban Tổ Chức thuộc thành phần trên cư trú tại các châu lục hải ngoại cùng tham dự cuộc họp trên hệ thống hội luận trực tuyến Paltak truyền tải tại chỗ của Phòng Hội Luận Văn Phòng Tổng Thư Ký GĐPTVN Trên Thế Giới.

Cử tọa trực tiếp và trực tuyến đã đóng góp những ý kiến thiết thực theo như chương trình nghị sự đã vạch ra, đã kiện toàn được thành phần nhân sự Ban Tổ Chức và hoạch định kế hoạch hoạt động trong những ngày sắp tới cũng như trong suốt thời gian diễn ra Pháp Hội; những vấn đề còn lại chưa giải quyết hết do thời gian hạn hẹp của cuộc họp sẽ tiếp tục được bàn bạc, thảo luận trong Khối Điều Hành – Thường Trực và tham khảo, đệ trình Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới quyết định, giải quyết theo nguyên tắc và quyền hạn.

Như vậy, sau gần 4 giờ hội luận, tuy đa phần anh chị em Huynh Trưởng cử tọa đều thuộc thành phần cao niên nhưng cuộc họp đã giải quyết một khối lượng lớn công việc trong tinh thần tự giác và sự nhất tâm; nhưng điều quan trọng nhất, là sau khi anh chị em lập nguyện và chỉ với một thời gian ngắn chuẩn bị kiến lập Pháp Hội, sau những hoạt động tiên khởi với tất cả nỗ lực có thể, Pháp Hội Thù Ân của GĐPTVN Trên Thế Giới đã chính thức khởi động đồng bộ trong các Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại quốc nội cũng như hải ngoại, trên khắp các quốc gia, châu lục và đã được khai triển đến tận các Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện cấp Miền, Tỉnh/Thị/Thành và đơn vị Gia Đình Phật Tử.

Thành tâm nguyện cầu Pháp Hội viên thành trong sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, anh linh chư liệt vị Lịch Đại Tổ Sư, Thánh Tử Đạo, Tiền Bối Sáng Lập – Hữu Công, Đoàn Viên GĐPT quá cố và với sự gia trì, bảo hộ của chư vị tôn túc Cao Tăng Thạc Đức.

PV Trang Nhà gdptthegioi.org tại cuộc họp.

QM

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.