Browsing: ban tổ chức

Đại Hội GĐPT
0

Chương trình nghị sự của phiên họp diễn ra thông suốt trong 3 giờ 30 phút với nghị trình chủ yếu là thống nhất, thông qua các vấn đề cấp thiết và ưu tiên hàng đầu để thượng trình Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới chính thức ban hành các văn kiện lập quy cho Đại Hội…

Pháp Hội GĐPT
0

Pháp Hội Thù Ân của GĐPTVN Trên Thế Giới đã chính thức khởi động đồng bộ trong các Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại quốc nội cũng như hải ngoại, trên khắp các quốc gia, châu lục và đã được khai triển đến tận các Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện cấp Miền, Tỉnh/Thị/Thành và đơn vị Gia Đình Phật Tử…