Browsing: Tin tức GĐPT

Tin tức GĐPT
0

Mặc dầu đa số cử tọa là các anh chị Huynh Trưởng tuổi lão niên, lại trải qua nhiều ngày chung lo các Phật sự lớn vừa kết thúc, tuy rõ ràng có suy giảm về thể lực, mọi thành viên cuộc họp vẫn tỏ rỏ sức chịu đựng siêu tuyệt, không biểu hiện dù một chút mệt mỏi, theo dõi và thảo luận phiên họp kéo dài gần 5 giờ đồng hồ liền…

Tin tức GĐPT
0

Quý ngài điềm tỉnh lắng nghe báo cáo trực tiếp của từng Ban Hướng Dẫn về các thuận lợi, trở ngại của các đơn vị Ban Hướng Dẫn cũng như những đơn vị GĐPT cụ thể có khó khăn lớn tại địa phương đồng thời cũng đệ đạt những nguyện vọng của các Ban Hướng Dẫn và đơn vị, Huynh Trưởng trực thuộc…

Tin tức GĐPT
0

Vào ngày 19/04/2015, đoàn từ thiện trang Thư Viện Gia Đình Phật Tử (https://thuviengdpt.info), gồm 5 anh chị Huynh Trưởng đã đến chùa Quảng Thắng – thôn Hà Lãng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận phát quà tương trợ Đoàn Sinh gia đình nghèo GĐPT Khánh Thắng trực thuộc BHD Bình Thuận…

Tin tức GĐPT
0

Các phái đoàn đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn, Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định, Ban Chấp Hành Đoàn Cựu Huynh Trưởng Trung Ương GĐPTVN đã thay mặt Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN quốc nội và hải ngoại hiện diện tại lễ đường húy kỵ và bảo tháp Hòa Thượng để dâng hương hoa, lễ phẩm, đảnh lễ tưởng niệm…

1 2 3 4 8