Chương trình trại huấn luyện Huynh Trưởng

0

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HUẤN LUYỆN
HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN

———=oOo=———

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN – 2010
(Áp dụng theo tinh thần văn thư số 010.023/HDQN/NH/TB ngày 18.04.2010 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam).
[LƯU Ý: Chương trình tu chỉnh mới nhất cập nhật cuối cùng bên dưới bài]

oOo

TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG SƠ CẤP
LỘC UYỂN

I. TỔNG QUÁT:

 1. Vấn đề huấn luyện Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 2. Tinh thần Trại Lộc Uyển.

II. PHẬT PHÁP:

 1. Đức tin của người Huynh Trưởng.
 2. Huynh Trưởng với đạo pháp và dân tộc.

III. THẤU ĐÁO VỀ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

 1. Những Huynh Trưởng và Đoàn Sinh đã sinh hy sinh cho đạo pháp và dân tộc.
 2. Nội quy GĐPTVN – Quy chế Huynh Trưởng.
 3. Các Ngành trong Gia Đình Phật Tử.
 4. Hình thức Gia Đình Phật Tử.
 5. Chào kính và kỷ luật trong Gia Đình Phật Tử.
 6. Các ngày lễ chính trong Gia Đình Phật Tử.
 7. Phương pháp truyền đạt một đề tài Phật Pháp.

IV. THẤU ĐÁO VỀ TỔ CHỨC MỘT ĐOÀN:

 1. Đoàn Phó (tư cách và nhiệm vụ).
 2. Tổ chức và quản trị một Đoàn.
 3. Hình thức và hiệu lệnh tập họp.
 4. Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn.
 5. Tổ chức Đội – Chúng – Đàn.

TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP I
A DỤC

I. TỔNG QUÁT:

 1. Tinh thần Trại A Dục.
 2. Lý tưởng của Huynh Trưởng.
 3. Đoàn Trưởng.
 4. Tinh thần Lục Hòa trong trại huấn luyện.
 5. A Dục Vương với tinh thần chuyển hóa nội tâm và hộ trì chánh pháp.

II. PHẬT PHÁP:

 1. Tứ Nhiếp Pháp với Đoàn Trưởng.

III. HIỂU THẤU ĐÁO VỀ NGÀNH:

 1. Tâm lý ngành.
 2. Khung cảnh.

IV. CẦM ĐOÀN:

 1. Vạch chương trình sinh hoạt Đoàn.
 2. Hoạt động của Đoàn (kế hoạch – thực hiện).
 3. Tổ chức huấn luyện Đội Chúng Trưởng, Đầu Thứ Đàn.
 4. Hàng Đội tự trị – Đàn kiểu mẫu.
 5. Trại Đoàn.
 6. Lửa trại.
 7. Trò chơi trong Gia đình Phật Tử.
 8. Văn nghệ Gia Đình Phật Tử.
 9. Báo Đoàn.
 10. Thi vượt bậc.
 11. Đoàn Trưởng với công tác xã hội.

TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP II
HUYỀN TRANG

I. TỔNG QUÁT:

 1. Tinh thần Trại Huyền Trang.
 2. Huynh Trưởng với quê hương.
 3. Liên Đoàn Trưởng.
 4. Sự liên hệ ngành ngang – ngành dọc.
 5. Phê bình kiểm thảo.

II. PHẬT PHÁP:

 1. Huyền Trang Pháp Sư với Đại Thừa Phật Giáo.

III. QUẢN TRỊ – ĐIỀU HÀNH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

 1. Quản trị một đơn vị Gia Đình Phật Tử.
 2. Lễ lược trong Gia Đình Phật Tử.
 3. Vạch chương trình thường niên cho Gia Đình.
 4. Nội quy GĐPTVN – Quy chế Huynh Trưởng.
 5. Sinh hoạt riêng biệt Nam – Nữ.
 6. Trại hè – Trại công tác – Trại du khảo.
 7. Tủ sách Gia Đình Phật Tử.
 8. Báo Gia Đình.
 9. Triển lãm.
 10. Một buổi trình diễn văn nghệ Gia đình Phật Tử.

TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP III
VẠN HẠNH

PHẦN I: CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN HÀM THỤ

1. Ôn tập các bộ kinh đã học.

2. Chuyên sâu vào các bộ kinh:

 • Kinh Thắng Man:
  • Thập Đại Thọ: Đạo đức phụ nữ trong xã hội hiện tại.
  • Quy – Giới – Nguyện – Hành: Hướng đi của tuổi trẻ thời đại.
 • Kinh Duy Ma Cật:
  • Bất Tư Nghì Giải Thoát: Nhân cách đạo đức của Phật Tử trong thế giới trụy lạc và cám dỗ.
  • Bất Nhị Pháp Môn: Trí tuệ và dục vọng.
 • Kinh Kim Cang:
  • Bố Thí: Dẫn vào thực chứng.
  • Vô Tránh Tam Muội: Tánh không và hòa bình thế giới.

3. Tìm hiểu sự phát triển Phật Giáo trên thế giới (Các hội đoàn Phật Giáo quốc tế – Phật Giáo tại các nước Tây phương)

4. Phong trào Gia Đình Phật Tử tại hải ngoại.

5. Nhận định tình hình thực tế Gia Đình Phật Tử hiện nay và đề nghị một phương thức khắc phục khó khăn về 3 phương diện: Tổ chức – Huấn luyện – Tu học.

6. Ứng dụng Phật Pháp trong đời sống xã hội.

7. Đời sống thanh niên.

PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH TRÊN ĐẤT TRẠI

I. TỔNG QUÁT:

 1. Tinh thần Trại Vạn Hạnh.
 2. Sứ mệnh Huynh Trưởng.
 3. Người lãnh đạo tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

II. PHẬT PHÁP:

 1. Nhân sinh quan – Vũ trụ quan Phật Giáo.
 2. Vạn Hạnh Thiền Sư.
 3. Tứ Tất Đàn.
 4. Ứng dụng tinh thần tùy duyên bất biến – bất biến tùy duyên.
 5. Thiền trong đời sống Huynh Trưởng.

III. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

 1. Trại họp bạn.
 2. Trại trưởng.
 3. Trại huấn luyện.
 4. Cương yếu điều hành và tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 5. Tính chất văn nghệ trong Gia Đình Phật Tử.

IV. LUẬN VĂN KẾT KHÓA:

Trại sinh chọn 1 trong 13 đề tài tại phần II của chương trình để làm luận văn mãn khóa.

oOo

CHƯƠNG TRÌNH TU CHỈNH – 2013
(Áp dụng theo quyết định số 13.063/HDTƯ/QĐ/TB ngày 22/6/2013 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam).

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.