Cướp áo lông dê

0

CƯỚP ÁO LÔNG DÊ

Có hai người bạn đi đường
Trải qua đồng rộng, núi rừng mênh mông
Gặp ngay bọn cướp thật đông
Một người chạy thoát nấp trong mé rừng
Vì chân lanh lẹ lạ thường,
Một người chậm chạp khó vùng thoát đi
Cho nên bị kẻ cướp kia
Cướp luôn cái áo rất chi đắt tiền
Áo lông dê quý vô biên
Ở trong gấu áo có tiền giấu đây
Một đồng vàng cũng quý thay
Người này vì vậy nói ngay điều đình:
“Tôi mong lấy lại áo mình
Một đồng vàng chắc đủ dành đổi trao?”
Cướp kia lớn giọng hỏi mau:
“Tiền vàng mi để nơi đâu bây giờ?”
Người này không đợi chẳng chờ
Lấy vàng trong gấu áo ra đưa liền
Nói: “Vàng thật, nếu chẳng tin
Thời xin hãy hỏi người bên mé rừng
Thợ kim hoàn giỏi vô cùng.”
Cướp nghe nói vậy vui mừng chạy qua
Lôi người đang núp kia ra
Lột luôn y phục anh ta thêm liền
Thế là quần áo, bạc tiền
Hai người đều mất hết nguyên chuyến này.
Người ngu mất, dễ hiểu thay,
Hại thêm người khác mất lây vì mình!

=oOo=

Nhiều người cố gắng tu hành
Và rồi công đức do mình tạo ra
Thường thường hay bị tiêu ma
Vì giặc phiền não rất là gớm ghê
Pháp lành, thanh tịnh còn chi
Chính mình bị hại tức thì thấy ngay
Người đồng tu bị hại lây,
Chết sa đường ác đọa đày thảm thê.

——oOo——

Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAO
Thi hóa Kinh Bách Dụ, phỏng dịch theo
The Woolen Coat Was Robbed By The Wicked Thief.
———=oOo=———

THE WOOLEN COAT WAS ROBBED BY THE WICKED THIEF

Once upon a time, two friends were walking in the wilderness. On the way, one of them wearing a woolen coat was robbed of it by a thief. The other successfully escaped into a thicket. The loser of the coat had a piece of gold concealed in the collar. To the thief, he said, “This coat is worth one piece of gold. Now I beg you to let me redeem it at that value.”

The thief asked, “Where’s the gold?” Opening up the collar, the man showed it to him and said, “Here’s the pure gold. If you don’t trust my words, you can go and ask a goldsmith who is hiding in the thicket now?”

After seeing the second man, the thief also took his clothing from him. Such a stupid man thus lost his woolen coat, gold and everything. Not only had he lost his own belongings, he also made his friend lose them.

This is also held to be true with the common people.

Pious, having monastic grades and possessing other merits, people are robbed by the thief of temptation. They lose their good teachings and their merit as well. They lose not only the gain of their own, but also make others lose their Karma leading to Buddhahood. They will fall into the Three Evil Paths of Transmigration on the dissolution of the body after death, like the two losing everything they had.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.