Điếu văn tưởng niệm Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

0

VĂN TƯỞNG NIỆM

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN
NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU

của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN
Ban Hướng Dẫn – Huynh Trưởng – Đoàn Sinh GĐPTVN các cấp trên thế giới.
oOo

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Chúng con toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPTVN các cấp trên thế giới, hiệp cùng Tang quyến, đại vị Chơn linh Cố Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu chí thành kính dâng ba lễ cúng dường hiện tiền Chư Đại Tăng chứng minh. Cúi xín Quý Ngài từ mẫn cố chứng minh, hộ niệm cho toàn thể Lam Viên GĐPTVN chúng con chí thành dâng lời cảm niệm người Anh Trưởng quý kính trong giây phút tiễn biệt, khép lại nhân duyên tương phùng nơi cõi tạm.

Cung kính Chơn linh Anh Nguyên Tín

Các hành vô thường, đó là pháp sinh diệt
Sinh diệt không còn, tịch diệt cũng là vui
An trụ chơn như thể tánh
Sen nở tỏa ngát pháp hương
Đường mây thả bước mười phương
Đế châu ảnh hiện chân thường pháp thân
Bản thể tứ đại vốn không
Năm ấm thọ thân chẳng thật.
Tiết tháng tư Phật về thơm ngát
Mùa Khánh Đản pháp nở đất trời
Nhà Lam một đóa sen rơi
Thông già rũ bóng nơi nơi lệ tràn.
Anh đi uy đức thênh thang
Đàn em ở lại giữ ngàn yêu thương.

Nhớ Chơn linh xưa:
Quảng Trị, Thạch Hãn nuôi chí anh hào
Xuân Kinh, Hương Giang dưỡng mầm Phật tuệ.
Duyên lành hội đủ:
Nương Nguyễn tộc thọ huyễn thân. Gia phong giữ đạo làm lòng, tín thuần tư lương sẵn có.
Duyên với Đạo:
Một chín ba lăm rước Phật đản sanh, tay cầm đèn hoa cùng Đồng Ấu chí thành, cất cao thanh âm “vui mừng gặp ngày nay, ngày vía Đản Sanh”
Từ đó, nhân thiện bừng khai, Thầy truyền trò thọ Tam quy Ngũ giới, từng ngày soi lại chính mình, đinh ninh tháng năm giữ đạo.
Duyên lành tỏa ngát, Ân sư khai thị đệ tử phụng hành Bồ tát tại gia, sát na hạ thủ hành trì, kiên cố bốn mùa lợi sanh.

Quả thật:
Nguyễn Châu trở về cội nguồn tín hạnh
Gia Đình Phật Hóa tuổi thanh niên, vui hát hòa ca.
Nguyên Tín nương tựa ngôi Tam Bảo
Gia Đình Phật Tử trọn đời Lam nguyện gắng sửa mình.
Tứ ân tổng báo, tam nghiệp huân tu
Mang tâm hành Bồ-tát rộng thương đàn em, áo Lam Tuyên Đức, Lâm Đồng Việt Nam kết vòng dây thân ái, cho yêu thương nối dài.
Lấy hạnh đức an nhẫn nuôi tình huynh đệ, Sen Trắng năm châu bốn biển giữ tình Lam truyền thống, cho hiếu nghĩa sắc son.
Giữa những biến cố của lịch sử quê hương, tháng ngày tình Lam cùng cộng nghiệp
Tâm hạnh Anh sáng ngời, cùng đồng sự một lòng tấn đạo nghiêm thân.
Nguyện cho sen ngát cõi trần
Tình Lam tinh tấn xa gần tỏa hương.
Gần 90 năm sống đời Phật Tử, an ổn thân tâm với bốn niềm tin bất hoại
Tình Lam chung thủy, đời Huynh Trưởng Anh nhã tơ lòng, dệt nên bao thế hệ đàn em thành toàn phẩm hạnh.

Nhớ về Anh:
Những khi pháp nhược ma cường
Lòng người gian dối, mở đường quay lưng
Anh về giữ trọn trời xuân,
An nhiên bên Phật tín nhuần công phu
Lắng nghe, hòa kính, ôn nhu
Tháng ngày công quả, chu toàn bản tâm.
Thương Anh Trưởng:
Tuổi 80, 90, từng bước chậm đi khắp đó đây
Dựng xây đức tin đàn em trong chánh pháp
Gió lớn chẳng lay, sóng xô nước lặng
Giữ tâm lành cho nội kết hóa tan
Ôm nhau chung một pháp hành,
Giữ nhau cho trọn tình Anh sáng hoài.
Chúng em tự hỏi
Anh từ đâu đến?
Lý đạo quá nhiệm mầu
Tình Lam thật cao sâu
Đường Lam vui chất ngất
Anh giữ trọn nguyện đầu.
Kính Anh:
Sống trọn đời Lam, vẹn toàn lý tưởng
Vun bồi đàn em thanh xuất ư Lam, thắng nhi ư Lam
Đời năm trược hóa hiện đóa hoa thương
Dọc đường thơm ngát chân phương kiếp người.
Nhớ lời Anh,
Chúng em xin sống trọn vẹn với tinh thần Nguyên Tín:
“Gia Đình Phật Tử Việt Nam trung thành cùng Lý tưởng, Đạo pháp, Dân tộc; không hổ thẹn cùng quê hương, cùng Chư vị thánh tử mười phương.
Dù trải qua nhiều chặng đường u tối, thử thách nay đang trui rèn chúng ta.
Thăng trầm nhưng Áo Lam không đổi sắc
Bất biến dù tùy cơ tùy duyên
Con đường trí dũng từ bi tu trì.
Giữ đạo tâm kiên cố
Đừng ra ngoài chánh pháp mà đi
Dù là trong nhẫn nhục mà vô úy
Ác thế ngũ trược thệ tiên nhập”.

Than ôi!
Sát-na vô thường đến
Anh thở nhẹ tiêu dao
An tịnh không điên đảo
Tròn nguyện lành bao năm.
Chúng em ở lại:
Rừng Lam rũ cội thông già
Sen Trắng sương mờ rưng lệ
Một tấc lòng muôn dặm non sông.
Thương nhớ Anh:
Trường Sơn mấy độ trăng lu, sáng mãi vườn Lam Bi – Trí – Dũng
Sen trắng một màu vô nhiễm, nối dài ánh lửa vô tận đăng.

Duyên nay:
Trước đài diên nghiêm cẩn
Thanh thoát một màu lam
Kết tâm thành tưởng nguyện
Thơm ngát đóa ưu đàm.
Lời của Anh, lời di nguyện thanh trong
Lời nước non, còn đọng lại muôn ngàn:
“Yêu thương nhau, cùng tha thứ cho nhau
Hàn gắn đổ vỡ, tinh tấn tu hành
Thực hành Bồ-tát hạnh
Gìn giữ lý tưởng Lam.”
Chúng em xin nguyện vâng làm
Như lời Sư Tổ Quy Sơn cảnh huấn:
Này hỡi người trượng phu, tôi làm được quý vị cũng làm được, “bỉ ký trượng phu ngã diệc nhĩ”.

Kính lễ chơn linh Anh,
Anh đã sống trọn vẹn cho lý tưởng Tình Lam
Giờ đây mây trắng tiêu dao, trời Tây thỏa nguyện
Anh vẫn mãi hiện diện trong Tình Lam tròn đầy.
Ngưỡng nguyện chơn linh Anh mặc nhiên thu chấp.

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
Thành kính khể thủ.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.