Browsing: nguyễn châu

Vườn thơ
0

Sông núi bao năm vật đổi dời
Tình Lam trong máu chẳng hề vơi
Đôi chân dù mỏi, lòng chưa mỏi
Rạng rỡ Nguyên – Châu giữa đất trời…