Huấn từ của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới tại Lễ Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên Trang Nhà gdptthegioi.org

HUẤN TỪ

CỦA HUYNH TRƯỞNG NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

Nhân dịp kỷ niệm Đệ Ngũ Chu Niên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới.

 

Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

– Cung kính ngưỡng vọng bái bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ, Chư Tôn Đức thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Chư Tôn Đức Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
– Cung kính đảnh lễ bái bạch Hòa Thượng trụ trì Tu Viện Pháp Vân, thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh hiện tọa đạo tràng chứng minh buổi lễ.
– Kính bạch Chư Tôn Đức hiện tiền chứng minh.
– Kính thưa Quý Huynh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn Quốc Nội, Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại, đại diện Ban Hướng Dẫn các Tỉnh, Thị, Quốc Gia, Châu Lục tham dự buổi lễ.
– Kính thưa Quý Quan Khách của Trang Nhà, Lam Viên bốn phương hiện diện tham dự.
– Kính thưa Huynh Trưởng Trưởng Ban Điều Hành, cùng toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn Sinh trong Ban Điều Hành, Ban Biên Tập, Ban Kỹ Thuật, Biên Tập Viên, Cộng Tác Viên Trang Nhà khắp các Tỉnh/Thị, Châu/Quốc Gia trên toàn thế giới.

Chu Niên Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới lần thứ 5 diễn ra trong không gian đầy an lành của ngày vía Phật xuất gia, thời khắc của nắng xuân vẫn còn tỏa lan hơi ấm, hoa xuân vẫn còn nở thắm đó đây, sắc xuân vẫn còn phảng phất trong vũ trụ, lại được chở che dưới dãy mây lành của tịnh xứ Pháp Vân, được đón nhận ân đức của Hòa Thượng trụ trì, Chư Tăng tại bản viện và sự hoan hỷ hiện diện chúc mừng của Lam Viên bốn phương, thân hữu gần xa, đã tiếp thêm một dấu ấn cho Trang Nhà trong con đường phụng sự và tiến bước trong sự nghiệp nhà Lam. Với tất cả sự an lành và niềm hỷ lạc vô biên đó, chúng con xin cung kính đảnh lễ tri ân đại lượng từ bi của Hòa Thượng Ân Sư, Chư Tôn Đức và trân trọng cảm niệm công đức toàn thể quý liệt vị hiện diện trong khung cảnh ấm áp, thân thương này, tất cả sẽ là hành trang mang đậm đạo tình, lam tình giúp cho Trang Nhà vững tiến.

Cùng toàn thể anh chị em thành viên Trang Nhà.

Đã năm năm trôi qua, vượt mọi khó khăn từ nội tại đến ngoại tại để Trang Nhà từng bước trụ vững, phát triển, tăng trưởng uy tín trong Lam Viên, trong cộng đồng, đó là nhờ vào công sức và sự hy hiến của các thành viên trong Ban Điều Hành, Ban Biên Tập, Ban Kỹ Thuật, các Biên Tập Viên, Phóng Viên, Cộng Tác Viên Trang Nhà trên toàn thế giới, vượt đường xa để lấy và đưa tin bằng tiền túi của mình; viết bài chia sẻ mà không cần nhuận bút; chuyển tải hình ảnh, âm nhạc bằng tiền gạo, tiền thuốc của bản thân; góp trí, góp tâm, chăm lo kỹ thuật thâu đêm suốt sáng để xây dựng Trang Nhà mà không nề hà thời gian, không ngại khó nhọc; việc cần thiết phải chuyển tin gấp cho Lam Viên các nơi tường tri thì việc làm cũng bỏ, con nhỏ cũng tạm buông, tất tả ngược xuôi cũng chỉ vì tâm huyết cùng tổ chức; có lúc chưa được cảm thông, thiếu người chia sẻ, lời ra tiếng vào, hay dỡ, khen chê, anh em lại về bên nhau nhấp từng ngụm café để chia sẻ, mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc mình làm… Nhờ đó mà năm năm qua Trang Nhà đã trở thành một nơi lưu trữ và chuyển tải nhiều thông tin, tư liệu giá trị đối với Phật Giáo, Gia Đình Phật Tử Việt Nam, cũng như nhân quần xã hội. Có thể nói mục “Pháp Nạn 50 Năm Phật Giáo Việt Nam” đã trở thành một dấu son mà Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới đã thể hiện; sức sống Lam Viên toàn cầu được chuyển tải đầy đủ từ bài viết đến hình ảnh làm nức lòng Lam Viên bốn phương, làm sưởi ấm anh chị em trên Lam lộ với niềm tin mình không bao giờ cô độc khi hoa Lam nở thắm toàn cầu. Với tất cả sự thành tựu đó, chúng tôi thay mặt cho Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới trân trọng tán dương công đức và sự phát tâm, lập nguyện hộ trì cho lý tưởng Áo Lam qua việc thực hiện Trang Nhà của anh chị em trong Ban Điều Hành và các Ban trực thuộc để góp phần xiển dương sứ mạng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Bước vào một năm mới phụng sự của tuổi lên sáu, chúng tôi có mấy điều cần chia sẻ với tất cả thành viên Trang Nhà:

1. Nhờ có duyên Lam mà anh chị em gặp nhau trong một diễn đàn Lam toàn cầu, cùng nhau sinh hoạt và thực hành Phật sự trong một môi trường sôi động. Nhưng anh chị em phải nhớ: Sống trong động mà luôn an tịnh, sống trong động cần phải tỉnh thức, vì nếu không tịnh, không tỉnh thì viết mà không biết lách; đưa tin mà không kiểm chứng; sai sót không điều chỉnh kịp thời; tin tức thiếu chọn lọc… có thể dẫn đến nhiều phương hại khác. Muốn tịnh thì phải tu, mỗi anh chị em phải gắn bó với sinh hoạt của tổ chức tại các nơi mình sinh sống, cùng nhau tu tập thì mới mong thành toàn.

2. Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới chỉ chuẩn y nhân sự Ban Điều Hành, còn các Ban Chuyên Môn thì do Ban Điều Hành trạch cử; quan tâm đến bộ phận dịch thuật để chuyển tải bằng nhiều ngôn ngữ phù hợp với các quốc gia, từ đó quảng bá được tổ chức. Mong rằng tất cả sẽ hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất, để tiếp tục vận hành Trang Nhà thành tựu như ước nguyện của toàn thể Gia Đình Áo Lam chúng ta.

3. Trong năm 2014, gắn liền với nhiều sự kiện mà Trang Nhà cần chủ động mở thư mục đặc biệt để chuyển tải tư liệu và có những bài viết thiết yếu liên quan đến “kỷ niệm 50 năm GHPGVNTN”, “50 năm thống nhất tổ chức GĐPTVN trong ngôi nhà chung của GHPGVNTN (1964 – 2014)”. Và trong thời gian đến cần quan tâm đến phần đăng tải tài liệu tu học, huấn luyện, sinh hoạt các bộ môn để gián tiếp trao truyền cho Huynh Trưởng, Đoàn Sinh các cấp.

4. Cần thiết lập một cơ chế họp định kỳ giữa Trang Nhà Thế Giới với các Trang Nhà của Quốc Nội, Hải Ngoại, các Châu Lục/Quốc Gia để cùng nhau chia sẻ thông tin, thống nhất cơ chế hành hoạt, phương thức đăng tải thông tin của nhau.

5. Hoạt động của hệ thống internet đa năng, đa dụng, đa hiệu và thời gian chỉ tính trong chớp nhoáng, nếu chậm thì mất thời gian tính, còn không cẩn thận thì thu hồi không kịp. Mong anh chị em thận trọng chớ khinh xuất.

Với tất cả tâm tình vừa chia sẻ, mong anh chị em cùng nhau vượt thắng chướng duyên để chu toàn bổn phận mà mình đã phát lập. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức tiếp tục gia trì cho chúng con, và Ban Hướng Dẫn các cấp tiếp tục tạo mọi trợ duyên để Trang Nhà thế giới hành hoạt viên thành.

Trong giờ phút trang nghiêm và ấm áp này, nhân danh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, tôi long trọng công nhận Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới tròn 5 tuổi Lam.

Ngưỡng cầu Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức tứ đại khương an, giới đức tỏa hương thanh tịnh. Kính chúc toàn thể quý vị hiện diện tại đạo tràng, cùng Lam Viên bốn phương thành tựu sở nguyện, viên mãn Phật sự.

Chúc Trang Nhà vững tiến trên đường đạo.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Huynh Trưởng Nguyên Hoành Lê Văn San – Ủy Viên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN – đại diện HTr. Trưởng Ban long trọng tuyên đọc Huấn Từ của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới tại hội trường Lễ Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới.

Nguồn: gdptthegioi.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.